Komunitní centrum - FARA SKRBEŇ

Komplexní rekonstrukce objektu bývalé fary v obci Skrbeň u Olomouce a přístavba monolitické k-ce sociálního zázemí a výtahu.

Realizováno

02/2021 - 03/2022

Adresa

Na Návsi 6, Skrbeň

Finanční objem

6 200 000,-

REFAS Olomouc spol. s r.o. Na Zákopě 525, 779 00 Olomouc
+420 737 288 208, refas@volny.cz