Rozvoj společnosti

Název projektu: Nákup nových technologií pro společnost REFAS

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Výzva III. programu podpory TECHNOLOGIE

Cílem projektu je podpořit výrobní kapacity žadatele, růst výkonů, zvýšení konkurenceschopnosti, vytvoření nových pracovních míst v oblasti se soustředěnou podporou státu – region s vysokou mírou nezaměstnanosti.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REFAS Olomouc spol. s r.o. Na Zákopě 525, 779 00 Olomouc
+420 737 288 208, refas@volny.cz